ขอนแก่นลงนามห้ามขายอาหาร ผสมกัญชาร้านในรร.สังกัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่นลงนามห้ามจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญ