ชาวบ้านหินฮาว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เห็นด้วย ปิดหมู่บ้านป้องพื้นที่ไร้โควิด ต้นแบบหมู่บ้านสีขาว

จากที่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น … อ่านเพิ่มเติม ชาวบ้านหินฮาว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เห็นด้วย ปิดหมู่บ้านป้องพื้นที่ไร้โควิด ต้นแบบหมู่บ้านสีขาว