สหกรณ์ครูขก.มีเงื่อนงำ “ลักไก่” ตั้งทนายทีม “เอกราช ช่างเหลา” ชมรมฯค้านสุดตัวพร้อมชุมนุมใหญ่

กรรมการสหกรณ์ฯชุดปัจจุบัน มีเงื่อนงำแอบ“ลักไก่” มีมติตั … อ่านเพิ่มเติม สหกรณ์ครูขก.มีเงื่อนงำ “ลักไก่” ตั้งทนายทีม “เอกราช ช่างเหลา” ชมรมฯค้านสุดตัวพร้อมชุมนุมใหญ่