“เอกราช ช่างเหลา”ยังปิดปากเงียบ ลือสะพัดจ้างทนายเตรียมสู้โกงเงินสหกรณ์

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่น … อ่านเพิ่มเติม “เอกราช ช่างเหลา”ยังปิดปากเงียบ ลือสะพัดจ้างทนายเตรียมสู้โกงเงินสหกรณ์