หลักฐานแบงก์ชัด เบิกเงินสหกรณ์ครูขก.396ล้าน โอนเข้าบัญชี “เอกราช ช่างเหลา”

แบงก์ไทยพาณิชย์ส่งเอกสารให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เพ … อ่านเพิ่มเติม หลักฐานแบงก์ชัด เบิกเงินสหกรณ์ครูขก.396ล้าน โอนเข้าบัญชี “เอกราช ช่างเหลา”